Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Trinews.gr NSCoaching My Athlete Energy Photos Energy Races Kasimis Training
Άρθρα
Mizuno

Saucony

Castle Run

X-treme Stores
Herbalife
26 Ιουν 13 ← πίσω

Έρευνα για το τρέξιμο στην Ελλάδα (1ο μέρος) - Στοιχεία αγώνων τρεξίματος

Λεωνίδας Πετρίδης

Έρευνα για το τρέξιμο στην Ελλάδα (μέρος πρώτο)

Στοιχεία αγώνων τρεξίματος

Λεωνίδας Πετρίδης

email: lpetridis@yahoo.co.uk

Το τρέξιμο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη στην Ελλάδα, φαίνεται να βγαίνει απ’ το περιθώριο των αθλητικών δραστηριοτήτων, όπου παραδοσιακά βρισκόταν, και να αποκτάει όλο και περισσότερη προβολή και αναγνώριση. Παρακάτω, παρουσιάζονται περιληπτικά τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε για το τρέξιμο στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2012. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων χωρίζεται σε δύο μέρη, στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται στοιχεία για τους αγώνες τρεξίματος μαζικού αθλητισμού, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται στοιχεία και ευρήματα έρευνας που έγινε με ερασιτέχνες δρομείς μέσω ενός online ερωτηματολογίου, το οποίο είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα runningnews.gr, απ’ τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2012.  

Αγώνες τρεξίματος. 

Η καταγραφή των αγώνων αφορούσε τη περίοδο 2006 - 2012 από συνολικά τρεις διαφορετικές βάσεις δεδομένων αναρτημένες σε ιστοσελίδες, αλλά και σε περιοδικά, σχετικά με το τρέξιμο. Η χρήση περισσότερων πηγών βοήθησε στον έλεγχο της αξιοπιστίας των δημοσιευμένων πληροφοριών, αλλά επίσης και στην αλληλοσυμπλήρωση αυτών. Είναι πιθανό να οργανώθηκαν αγώνες που δεν δημοσιεύτηκαν στις πηγές που εξετάστηκαν, και άρα να μην συμπεριελήφθησαν στη στατιστική ανάλυση, ωστόσο υπολογίζεται οι αγώνες αυτοί να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% του συνόλου. Στα στοιχεία αναφέρονται αγώνες με τουλάχιστον 15 συμμετέχοντες. Επίσης, στην καταγραφή των συμμετεχόντων δεν συμπεριελήφθησαν αγώνες ή αποστάσεις για παιδιά και μαθητές, και άρα οι συμμετέχοντες αυτών δεν περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία. Πριν το 2006 δεν βρέθηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία για τους αγώνες τρεξίματος.   

Η ανάπτυξη του τρεξίματος μαζικού αθλητισμού αντανακλάται στον αριθμό των αγώνων που οργανώνονται κάθε χρόνο σ' όλη τη χώρα. Οι αγώνες αυτοί περιλαμβάνουν αγώνες τρεξίματος τριών ειδών: αγώνες δρόμου, ορεινούς αγώνες και αγώνες υπεραποστάσεων. Ενώ το 2006 είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 63 αγώνες τρεξίματος, το 2012 ο αριθμός τους αυξήθηκε στους 204.  Κατά την περίοδο των μετρήσεων, διαπιστώθηκε μια μέση αύξηση 50% κάθε δύο χρόνια, η μεγαλύτερη αύξηση (85,7%) παρατηρήθηκε μεταξύ 2006 και 2008, ενώ η συνολική αύξηση μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου χρόνου ξεπέρασε το 223%. Στο γράφημα 1 παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των αγώνων τρεξίματος.    


Γράφημα 1. Συνολικός αριθμός αγώνων τρεξίματος σε συγκεκριμένα έτη.   

Ο κυριότερος μοχλός ανάπτυξης των αγώνων τρεξίματος ήταν οι ορεινοί αγώνες. Το 2006 οι ορεινοί αγώνες αποτελούσαν το 11,1% των αγώνων συνολικά, το 2012 το ποσοστό τους σχεδόν είχε τριπλασιαστεί (32,4%). Μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου χρόνου της περιόδου των μετρήσεων, οι ορεινοί αγώνες αυξήθηκαν κατά 842,9%, οι αγώνες δρόμου κατά 165,3%, ενώ οι αγώνες υπεραποστάσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι (14,3%). Ο συνολικός αριθμός των αγώνων τρεξίματος για κάθε κατηγορία ξεχωριστά φαίνεται στο γράφημα 2.   


    

Γράφημα 2. Συνολικός αριθμός αγώνων τρεξίματος ανά κατηγορία σε συγκεκριμένα έτη.


Φυσιολογικά, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, η κατανομή των αγώνων μεταξύ των εποχών του χρόνου διαφέρει. Οι περισσότεροι αγώνες γίνονται την άνοιξη και το φθινόπωρο (31,9%, n=65 και 30,9%, n=63 αντίστοιχα) ακολουθούμενοι απ’ το καλοκαίρι και το χειμώνα (22,1%, n=45 και 15,2%, n=31 αντίστοιχα).

Συμμετέχοντες σε αγώνες τρεξίματος

Με την αύξηση των αγώνων τρεξίματος η αύξηση στον αριθμό των συμμετεχόντων δείχνει αναμενόμενη. Ωστόσο, οι περισσότερες συμμετοχές δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και περισσότεροι οι φιλόδοξοι δρομείς, μπορεί απλά να είναι ο ίδιος πυρήνας δρομέων που συμμετέχουν σε περισσότερους αγώνες. Κατά την περίοδο της έρευνας, η αύξηση στις συμμετοχές ξεπέρασε το 400%, όποια ερμηνεία και να βρίσκεται πίσω απ’ αυτόν τον αριθμό, δείχνει φανερά τη νέα δυναμική που έχει αναπτυχθεί στο κόσμο του τρεξίματος. Οι συμμετοχές παρουσιάζονται στο γράφημα 3. 
Γράφημα 3. Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων σε αγώνες τρεξίματος σε συγκεκριμένα έτη .

Αναλογικά, η αύξηση των γυναικών δρομέων ήταν μεγαλύτερη απ’ αυτή των αντρών, το 2006 οι γυναίκες αποτελούσαν το 15%, ενώ το 2012 το 20,9% των συνολικών συμμετοχών. Σε απόλυτες τιμές ωστόσο, οι γυναίκες που συμμετείχαν σε αγώνες τρεξίματος παραμένουν αρκετά λιγότερες απ’ τους συμμετέχοντες άντρες δρομείς. Για κάθε γυναικεία συμμετοχή αντιστοιχούν περίπου 3,6 αντρικές συμμετοχές. Σύμφωνα με στοιχεία από έρευνες στις ΗΠΑ (RunningUSA, 2013), οι συμμετοχές γυναικών σε αγώνες ημιμαραθώνιας απόστασης ήταν περισσότερες από τις αντίστοιχες των αντρών (γυναίκες 60%, άντρες 40%).

Εξετάζοντας την κατανομή των συμμετοχών στους αγώνες τρεξίματος παρατηρούμε σημαντικές διαφορές. Ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών (ΚΜΑ) αποτελεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση σε αγώνες τρεξίματος, καθώς δίνει και αναλογικά και σε απόλυτους αριθμούς, τις περισσότερες συμμετοχές. Το 2006 η αναλογία αυτή αριθμούσε περίπου το μισό των συνολικών συμμετοχών (43,6%), μετά από επτά χρόνια, το 2012, οι συμμετέχοντες σε αγώνες τρεξίματος είχαν πιο ευρεία κατανομή, μειώνοντας το αντίστοιχο ποσοστό του ΚΜΑ σε 23,1% του συνόλου. Η αύξηση των συμμετοχών συνολικά αντικατοπτρίζεται καθαρά στους μέσους όρους των αγώνων. Το 2006 ο μέσος όρος ενός αγώνα τρεξίματος ήταν 153,7 συμμετοχές, το 2012 αυξήθηκε στις 234,5 συμμετοχές. 

Πάντως, πέρα απ’ τη πρόοδο που έχει γίνει και σε αριθμό αγώνων και σε αριθμό συμμετοχών, οι αριθμοί αυτοί ακόμα υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες. Στις ΗΠΑ και στη Δανία η αναλογία των συμμετοχών σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό το 2011 ήταν μεταξύ 4 και 4,5%, στη χώρα μας η ίδια αναλογία δε ξεπερνάει το 1%. 
  

Ενδεικτικό της εξελικτής πορείας που έχει σημειωθεί στο τρέξιμο είναι και η αναλογία των αγώνων βάσει των συμμετεχόντων τους. Σημαντική αύξηση παρατηρείται μετά το 2010, καθώς το ποσοστό των αγώνων με περισσότερους από 1000 συμμετέχοντες αυξήθηκε από λιγότερο του 1% το 2006, σε 3,4% το 2011 και σε 3,9% το 2012. Παραδοσιακά, μόνο ο ΚΜΑ προσέλκυε περισσότερους από 1000 συμμετέχοντες, το 2012 υπήρχαν οκτώ τέτοιοι αγώνες. Παράλληλα, το ποσοστό των αγώνων με λιγότερες από 100 συμμετοχές μειώθηκε απο το 57,1% το 2006 σε 30,4% το 2012. Το γράφημα 4 παρουσιάζει την αναλογία των αγώνων ανά αριθμό συμμετοχών.   


Γράφημα 4. Ποσοστιαία κατανομή των αγώνων τρεξίματος ανά αριθμό συμμετοχών.

Τα στατιστικά στοιχεία αδιαμφισβήτητα παρουσιάζουν μια αξιόλογη πρόοδο στο τρέξιμο, η οποία συντελείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό ότι, παρά τη κρίση και τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ελληνικός λαός, το ερασιτεχνικό τρέξιμο συνεχίζει να προοδεύει και να έχει αυξητικές τάσεις.      

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Μοιράσου το με τους φίλους σου!

Κάντε "like" στη σελίδα μας στο facebook για όλα τα τελευταία Running News!

...διάβασε επίσης
Tapering ή αλλιώς Φορμάρισμα πριν από τον αγώνα Οι συμβουλές του Eliud Kipchoge προς τους δρομείς!

Runster
Σχόλια αναγνωστών
...διάβασε επίσης
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: Αγγελική και Γρηγόρης στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών Αλληλεγγύη δρομέων – Όρθια στον τερματισμό!
Έλλειψη ‘Υπνου = Αύξηση Λίπους Training Headache : πονοκέφαλος στην προπόνηση
Nutrition News

CYBEX AVI

Brooks

Runster.gr

Πρέπει να διαβάσετε
22 Οκτ 21
Δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα Reebok: Floatride Energy GROW & Floatride Energy 3
RunningNews.gr Shoe reviews
Ο δρομέας μεγάλων αποστάσεων Γιώργος Δαφνής και η personal trainer Κάτια Στρατουδάκη δοκιμάζουν για το RunningNews.gr τα τα νέα μοντέλα παπουτσιών της Reebok. το Floatride Energy 3 και το Floatride Energy GROW αντίστοιχα, είναι δυο μοντέλα υψηλής ποιότητας , σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, ιδανικά για απαιτητικούς δρομείς
10 Οκτ 21
Emelia: Μελάσα ανώτερης ποιότητας – μοναδικής γεύσης
Ως μία από τις 9 θρεπτικότερες τροφές του πλανήτη, η μελάσα από ζαχαροκάλαμο είναι μια Yπερτροφή, που καλύπτει συνολικά τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού προκειμένου να παραμένει υγιής. Όμως κάθε μελάσα διαφέρει από την ποιότητα των ζαχαροκάλαμων, τον τρόπο συγκομιδής τους και τη μέθοδο παραγωγής της. Η Emelia είναι μελάσα ανώτερης ποιότητας και μοναδικής γεύσης, διότι δεν είναι προϊόν σύνθλιψης και απόσταξης
30 Σεπ 21
Mizuno Running. Συλλεκτική Έκδοση Wave Skyrise 2 Amsterdam
Τιμώντας την Ιαπωνική της κληρονομιά, η Mizuno συνεργάζεται ξανά με το Rijksmuseum για να σχεδιάσει αυτή την συλλεκτική έκδοση για τον Μαραθώνιο του Άμστερνταμ 2021 του οποίου είναι επίσημος χορηγός. Η έμπνευση του σχεδίου προέρχεται από τα διάφορα εκθέματα του Ασιατικού Περιπτέρου
16 Σεπ 21
UA HOVR™ Mega 2 Clone: Τεχνολογικά Εξελιγμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε Δρομέα!
Η τεχνολογία στο επάνω μέρος του Mega 2 Clone, προσαρμόζεται ανάλογα με το σχήμα και το πάτημα του ποδιού κάθε δρομέα, με σκοπό να αποτρέπει τις τριβές που μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς.


©2005-2021 RunningNews.gr: Τα πάντα για το τρέξιμο, το δρομέα και τους αγώνες δρόμου. Ενημέρωση, Αρθρογραφία, Φωτογραφίες, Βίντεο, Φόρουμ - Όροι Χρήσης
Επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε επιθυμείτε στο info [at] runningnews [dot] gr - Αν επιθυμείτε να διαφημιστείτε στο RunningNews.gr δείτε εδω

SportsWeb.gr Network: RunningNews.gr - trinews.gr - Runster.gr - Energy Races - duathlon.gr - Nutrition News - Fitness Pulse